Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 33

Rut na Noami

Rut na Noami

MoIsrael tji mwa ri ourumbu, omukazendu Omuisrael wena Naomi wa ya kehi raMoab pu nomurumendu we novanatje vawo vevari ovazandu. Kombunda omurumendu waNoami wa ṱa. Ovanatje ve va kupa Rut na Orpa owo mbu va ri Ovamoab. Ouhumandu, ovanatje vaNaomi kombunda va kaṱa wina.

Indu Naomi tja zuva kutja ourumbu moIsrael wa yanda, eye otja tya okuyaruka konganda. Rut na Orpa va kayenda puna ye, posiya mondjirakati Naomi wa tja ku wo: ‘Eṋe mwa ri ovakazendu ovawa kovanatje vandje nu wina mwa ri ovakwe ovasemba ku ami. Ami me vanga kutja mu kupwe rukwao. Yarukeye kozoyeṋu koMoab.’ Ovakazendu mba va tja: ‘Eṱe twe ku suvera! Matu vanga okuyenda puna ove.’ Naomi wa kara pokuveraera kutja ngave yaruke. Nu korusenina Orpa wa yaruka, posiya Rut wa kara. Naomi wa tja ku ye: ‘Tara omukweṋu wa yaruka komuhoko na koomukuru veṋu. Kongorera omukweṋu.’ Posiya Rut wa tja: ‘Ami hina ku kuesa. Omuhoko woye mau rire omuhoko wandje nu Mukuru woye ma rire Mukuru wandje.’ Mo munu kutja omambo waRut nga ya ṱuna Naomi momuano uṋe?

Rut na Naomi tji va vaza moIsrael tjandje omautiro woruveze rwomakondero wovirya. Eyuva rimwe, Rut wa kawonga ovirya mbyaavi wire pehi kombunda yomakondero, mehi romakunino romurumendu wena Boas ngwa ri omuzandona waRahab. Eye wa zuva kutja Rut Omumoab ngwa ri omuṱakame ku Naomi. Eye wa raera ovaungure ve kutja ngave ise ovikokotwa oviṱiṱi mehi romakunino kutja Rut ma wonge.

 Ongurova ndjo, Naomi wa pura Rut na tja: ‘Ovirya mbi wa kawonga mehi rauṋe romakunino?’ Rut we mu zira na tja: ‘Mba kawonga mehi romakunino romurumendu wena Boas.’ Naomi we mu raera kutja, ‘Boas omuzamumwe womurumendu wandje. Kayende komurungu okuungura mehi re romakunino ku novakazendu varwe, ku u hi nokutjitwa ouhahu.’

Rut wa kayenda komurungu okuungura mehi raBoas romakunino nga oruveze rwomakondero tji rwa kapita. Boas wa muna kutja Rut u ungura oukukutu tjinene nu omukazendu omusemba. Moruveze ndo, indu omurumendu tja ṱu nokuhina ovanatje ovazandu, omuzamumwe we aa sokukupa omukazendu we. Okutja Boas wa kupa Rut. Owo va kapanduka omuatje omuzandu wena Obed, kombunda ngwa karira ihe mukururume wOmbara David. Omapanga waNaomi ya ri nenyando tjinene. Owo va tja: ‘Rutenga Jehova we kupa Rut, ngwe ku raisira ouwa nu nai wa hara omuatje omuzandu. Jehova nga tangwe.’

“Omapanga warwe owo omaṱakame povazamumwe.”​—Omiano 18:24