Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 19

Oviwonga vitatu ovitenga

Oviwonga vitatu ovitenga

Ovaisrael aave ṋiṋikiziwa okuungura oviungura ovizeu otjovakarere. Jehova wa hinda Moses na Aron ku Farao nombuze ndji mai tja: ‘Tjesa otjiwaṋa tjandje tji yende kutja tji kerikotamene ku ami mokuti onguza.’ Farao we ritongamisa na tja: ‘Hi nakunatja na imbi Jehova mbi ma hungire nu hi nokuyandjera kutja Ovaisrael ve yende.’ Okuzambo Farao we ve ṋiṋikizira ko. Jehova wa honga Farao kutja eye omungendu. Ove mo tjiwa kutja we mu honga vi? Eye wa eta Oviwonga 10 moEngipte. Jehova wa raera Moses na tja: ‘Farao ke nokuvanga okupuratena ku ami. Muhuka omunene eye mai kOnḓonḓu Nil. Twende ku ye nu u ke mu raere kutja mena rokutja ke nokuyandjera otjiwaṋa tjandje okuyenda, omeva aehe moNil maye rire ombinḓu.’ Moses wa tjita otja Jehova pe mu raere na i ku Farao. Farao wa tarera Aron tjaa tono Onḓonḓu Nil nokati ke, nu omeva wonḓonḓu aye tjituka mombinḓu. Onḓonḓu ya uta okuṋuka navi, omahundju ya koka nu Onḓonḓu Nil kayari nomeva omakohoke okunwa. Farao ngunda aa panḓa okuyandjera Ovaisrael okuyenda.

 Omayuva 7 kombunda yanao, Jehova wa hinda Moses rukwao ku Farao nombuze ndji mai tja: ‘Tji u hina okuyandjera otjiwaṋa tjandje kutja tji yende, moEngipte mamu u ra ovisume.’ Aron wa yera okati ke nu ovisume vye ura mehi arihe. Ovandu va vaza ovisume mozondjuwo zawo, mozombete zawo na moviyaha vyawo. Ovisume vye urire poṋa apehe! Farao wa raera Moses me riheke ku Jehova kutja ma yandise otjiwonga hi. Farao wa kwizika kutja ma yandjere Ovaisrael kutja ve yende. Okutja Jehova wa yandisa otjiwonga hi, nu Ovaengipte va wongera ovisume ondundu pamwe mbya koka. Ehi ra uta okuṋuka navi. Posiya Farao wa panḓa rukwao okuyandjera otjiwaṋa okuyenda.

Okuzambo Jehova wa raera Moses na tja: ‘Aron nga tone ehi nokati ke nu oruuma rwehi maru tjituka motumwe.’ Tjimanga akuhe kwe urire otumwe. Ovakarere vaFarao ve mu raera kutja, ‘Otjiwonga hi matji zu ku Mukuru.’ Posiya Farao kena pa yandjera Ovaisrael okuyenda.

“Ami otji me tjivisa ouvara nomasa wandje koviwaṋa; ovyo mavi tjiwa kutja owAmi ngu mbi ri Muhona.”​—Jeremia 16:21