Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EPU 9

Omuano omusemba wokuungurisa oviṋa mbi tu muna

Omuano omusemba wokuungurisa oviṋa mbi tu muna

Genesis 15:5

OUSUPI: Ungurisa oviṋa mbi tu muna okuvatera omupuratene woye okuzuva nawa nokutja ma zemburuke nawa omapu ngu mo hongo.

OMUANO WOKUTJITA NAO:

  • Ungurisa oviṋa mbi tu muna okupwisa na vyo omahongero woye. Ungurisa oviperendero, ouwongo, ovikarata vyouye, oviraise vyoruveze poo oviṋa vyarwe mbi tu muna okuṋunisa omapu omananḓengu, nungwari o ṋunisa ondjivisiro ndji hina otjiṋa nepu roye. Vatera ovapuratene voye kutja ve zemburuke otjiṋa tji wa ungurisa okuṋunisa epu, nu ve vatera kutja ve zemburuke epu wina.

  • Kondja kutja ovapuratene voye ve mune otjiṋa tji mo ungurisa okuvehonga.