Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Orutuu okuza kOrutu orunane

Orutuu okuza kOrutu orunane

Dear fellow believer:

Otja tji mo tjiwa, Ombeibela potuingi i hungira ohunga novandu. Ovengi vawo ovarumendu novakazendu ovaṱakame nu mba munine omauzeu tjimuna owetu. Owo va ri ovandu “otja eṱe.” (Jakobus 5:17) Tjiva va kurungisirwe i omauzeu nozongendo. Varwe va hihamisirwe tjinene i ovandu veṱunḓu rawo poo ovakambure ovakwao. Nu varwe aave rivere mena romauvi wawo.

Ozongaro nḓa za tjita kutja ovakarere vaJehova tjiva ve poke ku ye. Nu hapo ovandu otja imbo va isire Jehova oparukaze? Kako. Ovengi vawo va ri tjimuna omutjange wepsalme ngwa kumbire na tja: “Ami mba puka otja onḓu ndja pandjara; paha ami, omukarere woye, tjinga ambi ha isire omatwako woye.” (Epsalme 119:176) Ove u noumune otjingewo?

Jehova karoro okuzemba ovakarere ve mba poka korupanda. Nungwari eye u ve paha, nu potuingi u ungurisa ovakarere ve imba ovarwe. Tara komuano Jehova mbwa vatera omukarere we Job ngwa munine omauzeu omengi pekepeke, tjimuna okupandjara ouini we, okupandjara ovasuverwa ve nouvere ounene. Job wina wa tjinda omambo omahihamise okuza ku imba mbaave sokumupa omasa. Nungwari nandarire kutja wa ri nomeripura woposyo, eye kena pa poka ku Jehova. (Job 1:22; 2:10) Jehova wa vatera vi Job okuhara oumune ouwa rukwao?

Jehova wa vatera Job okupitira momukambure omukwao wena Elihu. Job tja hungira kuna ye ohunga nozongendo ze, Elihu wa puratena okuzambo a utu okuhungira. Eye wa tja vi? Eye una pa hungira Job momuano omuvi poo okukondjisa okutjita kutja me rimune ondjo nokuṱohoṋi? Elihu ee rivara kutja omusemba pu Job? Kako! Elihu wa hingwa i ombepo ondjapuke na tja: “Eṱe na ove tuvemwe komurungu waNdjambi, atuyevari twa zezengwa pomunoko.” Okuzambo wa huhumiṋa Job na tja: “Ove otji u hi nokusokutira ami. Ami hi nokukuṋiṋikizira pehi.” (Job 33:6, 7) Elihu kena pa kurungisira ko Job, nungwari eye we mu raisira orusuvero ne mupe omayanḓiparisiro ngaa hepa.

Arikana tjiwa kutja eṱe twa rongerisa okambo nga nombepo otja indji ndja ri na Elihu. Rutenga twa puratena nawa amatu ripurire kozongaro nomambo wa imba mba pokere kouatjiri. (Omiano 18:13) Okuzambo twa yandja ombango komatjangwa amatu konḓonona omuano Jehova ma vatera ovakarere ve varukuru indu tji va ri mozongaro ozonḓeu. Korusenina, twa eta omahungi wOmbeibela nga pamwe nozongaro zovandu ndino kutja tu pitise okambo nga. Matu riyarikaṋa kove kutja u konḓonone okambo nga. Arikana tjiwa kutja twe ku suvera nomasa.

Orutu Orunane rwOvahongonone vaJehova