Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 1

Otjiundikwa tji tu nonḓero okutjiwa

Otjiundikwa tji tu nonḓero okutjiwa

Pe nomundu ngwa rora okukuraera otjiundikwa?— * Ombeibela i hungira ohunga ‘notjiundikwa’ tjapeke tji tja za ku Mukuru. Otjo ku za otjiundikwa mena rokutja ovandu kaave tji tjiwa. Nandarire ovaengeli aave vanga okutjiwa ovingi ohunga notjiundikwa hi. Ove mo vanga okutjiwa otjiundikwa hi wina poo indee?—

Ove mo munu kutja ovaengeli aave vanga okutjiwa ye?

Oruveze orukuru tjinene, Mukuru wa ungura omurumendu nomukazendu omutenga. Omana wawo ya ri ooAdam na Eva. Mukuru we ve pa oruveze oruwa okukara mo ndwaa ru isanewa kutja otjikunino tjaEden. Andakuzu Adam na Eva va ri nonḓuviro ku Mukuru, owo novanatje vawo atja ve tjita kutja ehi arihe ri rire otjikunino otjiwa tjimuna otjikunino tjaEden tji tja ri. Nu atja ve hupa mOparadisa oure womiinyo vyawo. Mo zemburuka kutja Adam na Eva va tjita vi?—

Adam na Eva kava ri nonḓuviro ku Mukuru, nu mena ranao eṱe ndino katu hupu mOparadisa. Posi yokutja, Mukuru wa tja ma tjiti kutja ehi arihe ri rire Oparadisa nu ovandu avehe mave hupu nga aruhe nave kara nondjoroka. Otjiṋa hi me tji tjiti vi? Oure woruveze orure ovandu kaave tjiwa. Orondu tja ri otjiundikwa.

Indu Jesus tje ya kombanda yehi, eye aa hongo ovandu ohunga notjiundikwa hi. Eye wa tja otjo tja ri ohunga nOuhona waMukuru. Jesus wa honga ovandu kutja ve kumbe kutja Ouhona mbwi u ye. Owo mau tjiti kutja ehi ri rire Oparadisa ombwa.

Ove mo tjaterwa okutjiwa ohunga notjiundikwa hi?— Tjiwa kutja owomba mbe nonḓuviro ku Jehova uriri ombu mave kahupa mOparadisa. Ombeibela i tu raera omahungi omengi ohunga novarumendu novakazendu mba ri nonḓuviro ku Jehova. Mo vanga okurihonga ohunga na wo?— Ngatu tare kutja tjiva va wo va ri oouṋe nokutja matu yenene vi okukara tjimuna wo.

^ par. 3 Momahungi aehe nga, mo munu otjiraisiro hi (—) kombunda yomapuriro tjiva. Otjo matji kupe oruveze rwokusuva kaṱiṱi nokuyandjera omuatje woye kutja ma zire.