Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ehungi 68: Ouzandona uvari mbwa kara nomuinyo rukwao

Ehungi 68: Ouzandona uvari mbwa kara nomuinyo rukwao

INDU ove tji wa koka, mamaa woye ma munu ko vi indu ove tji wa kotorwa komuinyo rukwao? Eye ma kara nenyando tjinene! Nungwari mape ya omundu ngwa kokere a kara nomuinyo rukwao? Otjo tja rorerwe okutjitwa?

Tara komurumendu ngu ri mba, nomukazendu nokazandona. Omurumendu ngo omuprofete Elia. Omukazendu omuhepundu wotjihuro tjaSarepta, nu okazandona okanatje ke. Eyuva rimwe okazandona ka verere. Oko ka vererako tjinene ngandu tji ka ṱa. Okuzambo Elia wa raera komukazendu: ‘Ndji pa omuzandu woye.’

Elia nomuhepundu nokazandona ke ku kakara nomuinyo rukwao

Elia wa twara okazandona ketuwo rokombanda neke rarisa kombete. Okuzambo wa kumba na tja: ‘Jehova Mukuru wandje kotora omuinyo womuzandu ngwi.’ Nu omuzandu wa uta okusuvana! Okutja Elia we mu twara ketuwo rokehi na tja komukazendu: ‘Tara omuzandu woye wa kotora omuinyo!’ Nu ihi otji tja nyanukisa ina tjinene nao.

Omuprofete warwe omunanḓengu waJehova wa ri Elisa. Eye wa ri omuvatere waElia. Nungwari kombunda Jehova wina we mu ungurisa okutjita ovihimise. Eyuva rimwe Elisa wa ya kotjihuro tjaSunem, ku kwa ri omukazendu ngwe mu tjinda nawa. Kombunda omukazendu ngwi wa panduka okanatje okazandu.

Omuhuka umwe, okazandu tji ke kurire kaṱiṱi, oko ka ya okukavatera ihe ngwa ri ama ungura motjikunino. Tjimanga okazandu ka ravaera nake tja: ‘Me hihamwa otjiuru!’ Kombunda yaindu tji ka twarewa konganda, okazandu kaṱa. Ihi tjiri tja eta oruhoze ku ina! Tjimanga eye wa kaeta Elisa.

Elisa tja vaza, eye wa ya metuwo nokanatje ku ka ṱire. Eye wa kumba ku Jehova, ne ripetere korutu rwako. Tjimanga orutu rwokazandu rwa hara oupyu, nu ka tya ozombato povikando hambombari. Ihi tjiri tja nyandisa omutima waina indu tja hita na vaza okazandu ake nomuinyo!

Ovandu ovengi tjinene va ṱa. Nu ihi tja eta oruhoze orunene komaṱunḓu nomapanga wawo. Eṱe katu nomasa wokupendura ovakoke. Nungwari Jehova u nayo. Kombunda matu ke rihonga kutja ma kotora vi ovandu omayovi omengi mbu va ṱa komuinyo.

1 Ozombara 17:8-24; 2 Ozombara 4:8-37.


Omapuriro

 • Ovandu vetatu mbe ri motjiperendero oowaṋi, nu otjikwaye tji tja tjitwa kokazandu ngo?
 • Elia wa kumba kutja tjike ohunga nokazandu, nu okuzambo otjikeṋa tji tja tjitwa?
 • Ena romuvatere waElisa otjikwaye?
 • Omena ratjike Elisa tja isanewa kondjuwo yomukazendu umwe mu Sunem?
 • Elisa wa tjita tjike, nu okanatje ku ka ri aka koka ka tjita vi?
 • Jehova u nomasa wokutjita tjike otja tji pa raisiwa ku Elia na Elisa?

Omapuriro omaweziwa

 • Lesa 1 Ozombara 17:8-24.

  Onḓuviro nongamburiro yaElia ya rorwa vi? (1 Ozomb. 17:9; 19:1-4, 10)

  Omena ratjike ongamburiro yomuhepundu waSerapta tji i ri oyapeke? (1 Ozomb. 17:12-16; Luk. 4: 25, 26)

  Ehungi romuhepundu wa Serapta mari raisa vi ouatjiri womambo waJesus nga tjangwa mu Mateus 10:41, 42? (1 Ozomb. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Lesa 2 Ozombara 4:8-37.

  Omukazendu waSunem me tu hongo tjike ohunga nomasekirisiro wovayenda? (2 Ozomb. 4:8; Luk. 6:38; Rom. 12:13; 1 Joh. 3:17)

  Omomiano viṋe mu matu yenene okutjitira ovakarere vaMukuru oviṋa oviwa ndino? (Oviung. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Hebr. 6:10)