Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ehungi 44: Rahab ma horeke ozohoze

Ehungi 44: Rahab ma horeke ozohoze

OVARUMENDU mba ve ri moumba. Owo ve sokuza po, poo mave zepwa. Owo ozohoze zaIsrael, nu omukazendu ngu me ve vatere o Rahab. Rahab wa tura mwi mondjuwo komukuro wotjihuro tjaJeriko. Indjeye tu konḓonone kutja omena ratjike ovarumendu mba tji ve ri moumba.

Ovaisrael ve ri pookukonda onḓonḓu Jordan okuhita mehi raKanaan. Nungwari ngunda ave hiya tjita nao, Josua wa hinda ozohoze mbari. Eye wa tja ku wo: ‘Twendeye mu katare ehi notjihuro tjaJeriko.’

Rahab nozohoze mbari zaIsrael

Ozohoze tji ze ya mu Jeriko, ozo za ya kondjuwo yaRahab. Nungwari omundu umwe wa raera ombara yaJeriko: ‘Ovaisrael vevari ve ya mba ouṱuku okukonḓonona ehi.’ Ombara tji ya zuva nai, oyo ya hinda ovarumendu ku Rahab, nowo ve mu rakiza ave tja: ‘Pitisa ovarumendu mbe ri moyoye!’ Nungwari Rahab wa horekere ozohoze komututu. Okutja a tja: ‘Ovarumendu tjiva ve ya poyandje, nungwari ami hi nakutjiwa kutja va za pi. Owo va kayenda ngunda aku hiya zorera, ngunda omivero vyotjihuro avi hiya patwa. Tji mwa hakahana, mamu ve vaza!’ Okutja ovarumendu ave ve tezere.

Tji va za nokuza po, Rahab wa hakahana okuyenda komututu. Eye wa raera ozohoze: ‘Ami me tjiwa kutja Jehova me mupe ehi ndi. Eṱe twa zuva omuano mbwa pwirisa Omurongawotuu indu tji mwa za koEngipte, nomuano mbu mwa zepa ozombara Sihon na Og. Ami mba raisa otjari ku eṋe, okutja ndji kwizikireye arikana, kutja eṋe mamu kara notjari na ami. Yameye tate na mama, nomarumbi novangu novaṱena kwandje.’

Ozohoze za kwizikira Rahab kutja otji mave tjiti, nungwari eye aa sokutjita otjiṋa tjimwe. Ozohoze za tja ku ye: ‘Toora ongoze oserandu ndji nu u i kute porwiho roye nu woronganisa ovazamumwe voye avehe mondjuwo yoye puna ove. Nu eṱe tji matu kotoka atuhe okuhita mehi ndi, matu munu ongoze ndji morwiho roye nu katu nakuzepa ngamwa omundu mondjuwo yoye.’ Ozohoze tji za yaruka ku Josua ze mu raera avihe mbya tjitwa.

Josua 2:1-24; Ovaheberi 11:31.Omapuriro

 • Rahab wa turire pi?
 • Ovarumendu vevari mbe ri motjiperendero oowaṋi, nu omena ratjike tji ve ri mu Jeriko?
 • Ombara yaJeriko ya rakiza Rahab ma tjite tjike, nu Rahab wa zira vi?
 • Rahab wa vatera vi ovarumendu mba vevari, neye wa ningira ombatero yaye?
 • Omakwizikiro yeṋe ozohoze mbari ngu va kwizikira Rahab?

Omapuriro omaweziwa

 • Lesa Josua 2:1-24.

  Omakwizikiro waJehova nga tjangwa mu Exodus 23:28 ya yenenisiwa vi indu Ovaisrael tji va rwisa Jeriko? (Jos. 2:9-11)

 • Lesa Ovaheberi 11:31.

  Otjihorera tjaRahab matji raisa vi ounanḓengu wongamburiro? (Rom. 1:17; Hebr. 10:39; Jak. 2:25)