Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ehungi 34: Ovikurya ovipe

Ehungi 34: Ovikurya ovipe

OVE mo yenene okuhana kutja ovandu mave wongo tjike pehi? Mavi munika tjimuna omakende wombepera. Ovyo ovivapa, ovipepu norunḓunḓura. Nungwari ovyo kamakende wombepera, ovyo oviṋa oviriwa.

Ovaisrael mave wongo omana

Ya ri omueze umwe uriri kombunda yaindu Ovaisrael tji va pita moEngipte. Owo va ri mokuti onguza. Ovikurya mbyaa vi hapa mo vya ri oviṱiṱi, okutja otjiwaṋa tja uta okuunauna, atji tja: ‘Andakuzu twa ṱa i eke raJehova moEngipte. Ingo twa ri novikurya avihe mbi twa vangere.’

Kunai Jehova arire tja tja: ‘Ami me mu rokisire ovikurya okuza meyuru.’ Nu Jehova otja tjita. Ependukirwa Ovaisrael tji va muna oviṋa mbi ovivapa mbyaavi vi wire pehi, arire tjiva purasana ave tja: ‘Imbi ovikeṋa?’

Moses arire tja tja: ‘Imbi ovikurya Jehova mbye mu pe okurya.’ Otjiwaṋa tje vi isana kutja OMANA. Ovyo aavi tjata tjimuna ovikuki ovipepu mbya ungurwa pehira routji wozonywitji.

Moses wa raera otjiwaṋa: ‘Wongeye vyo, auhe otja pu ma hepa okurya.’ Okutja owo va tjita nao omuhuka omunene auhe. Okuzambo omutenya tji wa uta okunyosa, omana ndja isiwa pehi ya zuzuka.

Moses wina wa tjere: ‘Ape ningi omundu ngu ma turike omana nga keyuva rarwe.’ Nungwari ovandu tjiva kave puratenene. Ove mo tjiwa kutja pa tjitwa tjike? Ependukirwa omana ndji ya turikirwe ya ri aye ura omativa, nu ya uta okuṋuka navi!

Pa ri eyuva rimwe uriri rotjivike, Jehova nda raera otjiwaṋa okuwonga omana povikando vivari kombanda yanao. Indi ra ri eyuva oritjahamboumwe. Nu Jehova wa raera otjiwaṋa tji pwike tjiva vyawo ngandu keyuva oritjakwao, mena rokutja Jehova ke nakurokisa meyuva oritjahambombari. Owo tji va pwika omana ngandu keyuva oritjahambombari, oyo kai urire omativa nu kaavi ṋuka navi! Ihi tja ri otjihimise tjarwe!

Ozombura azehe Ovaisrael nḓu va ri mokuti onguza Jehova we ve pa omana otja ovikurya.

Eksodus 16:1-36; Numeri 11:7-9; Josua 5:10-12.Omapuriro

 • Motjiperendero, ovandu mave wongo tjike pehi, nu ovyo vi isanewa vi?
 • Moses wa raera tjike kovandu ohunga nomawongero omana?
 • Jehova wa raera ovandu kutja ngave tjite tjike meyuva oritjahamboumwe, nu omena ratjike?
 • Otjihimise tjiṋe Jehova tja tjita indu omana tji vya pwikwa ngandu keyuva oritjahambombari?
 • Jehova ovandu we ve parura oure mbu ṱa pi nomana?

Omapuriro omaweziwa

 • Lesa Eksodus 16:1-36 na Numeri 11:7-9.

  Eksodus 16:8 mari raisa vi ounahepero wokuyozika imba mba zikwa i Mukuru mombongo yOvakriste? (Hebr. 13:17)

  Mokuti onguza, Ovaisrael aave zemburukisiwa vi kutja owo aruhe aave hepa Jehova? (Eks. 16:14-16, 35; Deut. 8:2, 3)

  Omaheyero weṋe wotjisasanekero Jesus nga yandja komana, neṱe matu munu vi ouwa okuza “komboroto ndja zira meyuru”? (Joh. 6:31-35, 40)

 • Lesa Josua 5:10-12

  Oure wozombura ngapi Ovaisrael ndu va rya omana, nu ihi tja rora vi ongamburiro yawo, neṱe matu rihongere tjike kehungi ndi? (Eks. 16:35; Num. 11: 4-6; 1 Kor. 10:10, 11)