Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ehungi 31: Moses na Aron komurungu waFarao

Ehungi 31: Moses na Aron komurungu waFarao

INDU Moses tja yaruka koEngipte, eye wa raera erumbi re Aron ohunga novihimise avihe. Moses na Aron tji va raisira Ovaisrael ovihimise mbi, ovandu avehe va kambura kutja Jehova wa ri puna wo.

Okuzambo Moses na Aron va ya okukamuna Farao. Owo arire tji va tja: ‘Jehova, Mukuru waIsrael, ma tja nai: “Vesa ovandu vandje ve yende oure womayuva yetatu, kutja owo ve kerikotamene ku Ami mokuti onguza.”’ Nungwari Farao wa zira a tja: ‘Ami hi kambura mu Jehova. Nami hi nakuyandjera Ovaisrael ve yende.’

Farao wa pindikire, mena rokutja ovandu aave vanga okuzako koviungura ve kerikotamena ku Jehova. Okutja eye we ve ṋiṋikizira kokuungura ouzeu kombanda yanao. Ovaisrael aave yandja ondjo ku Moses komuano omuvi mbwaave tjindwa, nu ihi tja kurungisa Moses. Nungwari Jehova wa raera Moses kutja e he rikende. Nu Jehova arire tja tja ku ye: ‘Ami me tjiti Farao kutja a ise ovandu vandje ve yende.’

Moses na Aron komurungu waFarao

Moses na Aron va ya okukamuna Farao rukwao. Otjikando hi va tjita otjihimise. Aron wa umba okati ke pehi, nu ake tjituka onyoka onene. Ovarumendu ozonongo vaFarao va umba outi wawo pehi wina, nu au tjituka ozonyoka. Nu, tara! Onyoka yaAron mai ṋiṋa ozonyoka inḓa zovarumendu ozonongo. Na kombanda yanao Farao kena pa yandjera Ovaisrael okutjinda.

Okutja oruveze otji rwa yenena ku Jehova okuhonga Farao kutja ngu ri omunene owaṋi. Ove mo tjiwa kutja eye wa tjita vi? Eye wa eta oviwonga omurongo, poo omaputi omanene, moEngipite.

Kombunda, yoviwonga ovingi Farao wa isanisa Moses na tja ku ye: ‘Tjaera oviwonga, nu Ami me isa Ovaisrael ve yende.’ Nungwari oviwonga tji vya tjaerwa, Farao otjaa rundurura ouripura we a ha yandjere ovandu okuyenda. Nungwari korusenina, kombunda yotjiwonga otjitjamurongo, Farao wa yandjera Ovaisrael okuyenda.

Oviwonga omurongo avihe ove mo vi tjiwa? Indjeye tu rihonge ohunga na vyo.

Eksodus 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Omapuriro

 • Ovihimise Moses na Aron mbi va tjita vya ṱuna vi kOvaisrael?
 • Moses na Aron va raera tjike ku Farao, nu eziriro raFarao ra ri riṋe?
 • Otja tji pa raisiwa motjiperendero, pa kayenda tjike Aron tja yumbire okati ke pehi?
 • Jehova wa honga vi Farao ehongwa, nu Farao wa nyamukura vi?
 • Pa kayenda ye kombunda yotjiwonga otjitjamurongo?

Omapuriro omaweziwa

 • Lesa Eksodus 4:27-31 na 5:1-23.

  Farao aa heye tjike tja tjere: ‘Ami hina kutjiwa Jehova kaparukaze’? (Eks. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 • Lesa Eksodus 6:1-13, 26-30.

  Omomuano uṋe Jehova mbwe hi na we ritjiukisa omuini ku Abraham, Isak na Jakob? (Eks. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)

  Eṱe matu munu ko vi kokutja Jehova wa ungurisa Moses, nandarire kutja Moses ee rimunu kutja ka ri omupyuke okuungura otjiungura tja perwe? (Eks. 6:12, 30, NW; Luk. 21:13-15)

 • Lesa Eksodus 7:1-13.

  Ovakarere vaMukuru kundino mave rihongere tjike kotjihorera tjaMoses na Aron tjokutwara ombuze yombanguriro yaJehova ku Farao nouvanḓe? (Eks. 7:2, 3, 6; Oviung. 4:29-31)

  Jehova wa raisa vi ouvara we kombanda yoomukuru vaEngipte? (Eks. 7:12; 1 Ekuruh. 29:12)