Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Ṋanga ovandu avehe momaturiro mu mu zuvarisa okuya kOmariro Omayapuke!

Ṋanga ovandu avehe momaturiro mu mu zuvarisa okuya kOmariro Omayapuke!
TARA

Oruveze rwomaṋangero ngu maye utu tji ya tjiti 27 ku Tengarindi, matu ṋanga ovandu ovengi otja tji mape sora okuyekuzemburuka Omariro Omayapuke waKristus puna eṱe. Wina matu sokuyandja ombango yapeke kovandu mba raisa ombango yatjiri kutja tu kurise onḓero yawo.

OVIṊA MBI MO SOKURIPURIRA KO

OMAMBO NGU MO SOKUHUNGIRA

“Matu ṋanga ovandu kotjitjitwa otjinanḓengu tjinene. Omayuva tji yeri 23 ku Seninarindi, ovandu omangete mouparanga wouye mave ya pamwe okuyekuzemburuka onḓiro yaJesus Kristus nokuzuva ehungi rOmbeibela ohunga nokutja onḓiro ye i tu vatera vi. Okambapira komaṋangero nga make raisa oiri noruveze pu mape kara omazemburukiro nga. Arikana indjo tji mo yenene.”

Indu omundu tja raisa ombango . . . 

 • YANDJA OKAMBO NGA THE WATCHTOWER

  Tamuna epu ndi mamu yekuhungirira ko otjikando tji matji yende.

 • RAISA OKAVIDIO OHUNGA NOMARIRO OMAYAPUKE

  Tamuna epu ndi mamu yekuhungirira ko otjikando tji matji yende.

Tji wa yaruka mo yenene . . .

 • OKURAISA OKAVIDIO NGA ONGWAYE TJI MO SOKURIHONGA OMBEIBELA?

  Okuzambo yandja embo rokukonḓonona Ombeibela.

 • OKUYANDJA EMBO NDI OMBEIBELA TJIRI I HONGA TJIKE?

  Hungirira kondjivisiro ohunga nOmariro Omayapuke ndji ri pomukuma 206-208. Okuzambo yandja embo.

 • OKUYANDJA OKAMBO NGA PURATENA KU MUKURU

  Hungirira komaheero wonḓiro yaKristus, nge ri pomukuma 18-19. Okuzambo yandja okambo.