Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Omiano vyokupwisa omahongero wetu—Mokurirongerera ehungi rotjikando tjarwe

Omiano vyokupwisa omahongero wetu—Mokurirongerera ehungi rotjikando tjarwe

ONGWAYE TJE RI OHEPERO:

Tu vanga okutjatja ozondwi zouatjiri nḓu twa kunu. (1Kor 3:6) Kunao, tji twa munu omundu ngwa raisa ombango, ma rire nawa tji twe muesa nepuriro ndu matu yekuhungirira ko otjikando tjarwe tji matu kotoka ku ye. Otjiṋa hi matji tjiti kutja omunionganda ma kare nomaundjiro nu maku tu pe oupupu wokurirongerisa tji matu sokukotoka rukwao. Tji twa yaruka ku ye, matu yenene okumukahururira kutja twe yekuzira epuriro ndi twa hungirire ko otjikando tji tja zu ko.

OMUANO WOKUTJITA NAO:

  • Indu tji mo rirongerere oviṋa mbi mo kahungira tji mo kazuvarisa okuza kondjuwo nondjuwo, wina rongerisa epuriro ndi mo kapura kutja u kazire otjikando tjarwe tji wa yaruka komunionganda rukwao. Oro mari yenene okuzikamena komambo ngu mo yandja eyuva ndo, poo epuriro ndi mari zirwa mu kemwe koumbo wetu womakonḓononeno, ku mo yenene okumupa tji wa yaruka rukwao.

  • Tji mo mana ehungi roye ku nomundu ngwa raisa ombango, mu tjivisa kutja u nonḓero yokuhungira kuna ye rukwao, nu u mu pure epuriro ndi wa rongerisa rukuru nu ndi mo yekuzira otjikando tjarwe. Tji mape sora kambura ondjivisiro ye.

  • Indu tji wa raere omunionganda kutja mo kotoka moiri yorive, yaruka moiri ndjo.—Mat 5:37.