Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ovihorera vyokuyandja oumbo

Ovihorera vyokuyandja oumbo

PURATENA KU MUKURU

Epuriro: Mo munu kutja omambo nga mape ya aye yenenisiwa?

Etjangwa: Omavan 21:3, 4

Omuano wokuyandja: Ehongwa 10 rokambo nga mari kahurura kutja Mukuru ma kayenenisa vi omakwizikiro nga nokutja maye hee tjike ku eṱe.

OMBEIBELA MBI I HONGA

Epuriro: Ove u tjiwa kutja Mukuru u nena? [Undja eziriro.] Peri nawa tji mbe ku raisire mOmbeibela?

Etjangwa: Eps 83:19, EEP

Omuano wokuyandja: Ekondwa 1 rembo ndi mari kahurura kutja Mukuru omungendu, ena re nomaheero waro. Mo vanga okutjiwa ovingi ohunga nepu ndi?

OMBEIBELA MBI I HONGA

Epuriro: Ovandu tjiva ve muna kutja Mukuru ongu honaparera ouye. Hapo u tjiwa kutja Ombeibela kai hongo nao?

Etjangwa: 1Joh 5:19

Omuano wokuyandja: Embo ndi mari kahurura nawa kutja Ombeibela i honga tjike ohunga nepu ndi na warwe.

RONGERISA OMUANO WOYE WOKUYANDJA OUMBO

Ungurisa ovihorera mbi okurongerisa omuano woye wokuyandja oumbo.