Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Omiano vyokupwisa omahongero wetu​—Okuhonga ovahongwa vetu okurirongerisa nawa

Omiano vyokupwisa omahongero wetu​—Okuhonga ovahongwa vetu okurirongerisa nawa

ONGWAYE TJE RI OHEPERO: Indu tji mave rirongerisa, ma rire oupupu komuhongwa wOmbeibela okuzuva nawa nokuzemburuka oviṋa mbi matu ve hongo. Otja tji mave zu nawa nokuzemburuka oviṋa mbi ve rihongo, mave hakahana okukura mongamburiro. Nandarire tji va zu nokupapitisiwa, owo mave hepa okurirongerisa kozombongarero zombongo, nokurirongerisa motjiungura tjokuzuvarisa kokutja ve ‘kare katumba.’ (Mat 25:13) Kunao, okutjiwa okukonḓonona Ombeibela nawa maku ve vatere mehupo ra wo. Okuza kombutiro eṱe matu sokuvatera ovahongewa vetu okuirira okurirongerisa nawa, komakonḓononeno wawo wOmbeibela.

OMUANO WOKUTJITA NAO:

  • Rira otjihorera otjiwa. (Rom 2:21) Aruhe rirongerisa nawa komakonḓononeno wOmbeibela a mo ripurire komuhongwa woye. (km 11/15 3) Mu raisira embo roye omuano mbwa nana momikoka.

  • Mu tunduuza kutja me rirongerise. Indu tji mwa utu okurihonga pamwe Ombeibela, mu raera kutja okurirongerisa orupa romakonḓoneno wOmbeibela, nu kahurura ounanḓengu wokutjita nao. Mu raera oviṋa mbi ma yenene okutjita kutja ma kare noruveze rokurirongerisa. Ovazuvarise tjiva ve yandja embo ra wo komuhongwa wOmbeibela, kokutja ma mune ounanḓengu wokurirongerisa. Indu tje rirongerisa mu tanga.

  • Mu raisira kutja me ri rongerisa vi. Ovazuvarise, tjiva ve ungurisa oiri aihe yomakonḓononeno wOmbeibela okuraisira omuhongwa wawo kutja ma sokurirongerisa vi.