Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Ngatu yakure ovayenda vetu

Ngatu yakure ovayenda vetu

Tji ya tjiti 23 ku Marta, ovandu ape omangete 12 poo kombanda yanao mave undjirwa okukara pOmazemburukiro wonḓiro yaJesus. Owo tjiri mave munu omahongononeno omawa otja tji mave puratene komuyandje wehungi tji ma hungire ohunga notjiyandjewa tjaJehova tjotjisuta tjonguturiro nozondaya tjiva ovandu nḓu mave kamuna moruyaveze! (Jes 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Joh 3:16) Posi yokutja kamuyandje wehungi porwe ngu ma yandja omahongononeno omawa potjitjitwa tjapeke hi. Eṱe atuhe matu yenene okukara norupa momahongononeno nga mokuyakura ovayenda vetu nawa. (Rom 15:7) Oviṋa tjiva mbi matu yenene okutjita ovyombi.

  • Moruveze rwokuhaama nokuundja kutja oprograma i ute, kondja okuyakura ovayenda na imba mba yaruka ombunda mongamburiro nu u ve korise momuano worusuvero.

  • Nandarire kutja mo yandja ombango yapeke kovandu mbu wa ṋanga, kondja okuhungira kuna imba mbe ya mbo mena rokutja va pewa oumbapira womaṋangero. Ningira ovandu ovape kutja ve yekuhaama puna ove mu ungurise pamwe Ombeibela nembo roye rokuimbura.

  • Kombunda yehungi, kara noupaturuke okuzira omapuriro ngamwa ngu mape ya ave pura. Ndovazu kape noruveze ndwa yenene mena rokutja ombongo yarwe mai sokuungurisa etuwo ndo, zuvasaneye kutja mu hakaene otjikando tjarwe. Tji u hi nondjivisiro ye yomahakaeneno, mo yenene okutja, “Me vanga okuzuva kutja u noumune uṋe ohunga noprograma yandino. U nongoze pu me yenene okukutonena poo ngatu yekukuvarura ponganda?”