Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 OKUHUPA OTJOVAKRISTE

Otjisuta tjonguturiro matji yenene okutuvatera kutja tu mune ombendukiro

Otjisuta tjonguturiro matji yenene okutuvatera kutja tu mune ombendukiro

Omazemburukiro wonḓiro yaJesus maye tu pe oruveze oruwa rwokuripurira kozondaya nḓa yenenisiwa i otjisuta tjonguturiro, nḓu matu kamuna moruyaveze tjimuna ombendukiro yovaṱi. Jehova kena pa vangere kutja ovandu ve koke. Kunao eṱe opu tu zokuhihamwa tjinene tji twa zepaisa omusuverwa wetu. (1Kor 15:26) Jesus wa hihamwa omutima tjinene tja muna ovahongewa ve amave riri mena ronḓiro yaLasarus. (Joh 11:33-35) Mena rokutja Jesus u novikaṋena tjimuna ovyaIhe, matu yenene okukara nongamburiro kutja Jehova wina u hihamwa omutima tji me tu munu atu noruhoze mena ronḓiro yomusuverwa wetu. (Joh 14:7) Jehova u undja nonḓero oruveze ndu ma kapendura ovakarere ve mba ṱa, neṱe wina matu sokuundja nonḓero otjingeyo.—Job 14:14, 15.

Mena rokutja Jehova oMukuru wouhirona, matu yenene okukara nongamburiro kutja ombendukiro mai kayendisiwa momuano omuhirona. (1Kor 14:33, 40) Moruveze rwokukara nozombakero, ngahino mape kakara ovitjitwa vyokuyakura imba mba pendurwa. Ove u ripurira oukoto kombendukiro, nu tjinenenene tji u ri moruhoze? (2Kor 4:17, 18) Ove u tja okuhepa ku Jehova kotjisuta tjonguturiro nokutja Eye u tu raisira mOmatjangwa ohunga novaṱi mbu mave kapendurwa?—Kol 3:15.

  • Omapanga woye yeṋe novazamumwe woye mbu u zera okumuna rukwao?

  • Omundu uṋe ngwa tamunwa mOmbeibela ove ngu mo zeri kutja mu hakaene nokuhungira kumwe?