Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ovihorera vyokuyandja oumbo

Ovihorera vyokuyandja oumbo

OUMBAPIRA

Epuriro: Arikana tara kepuriro ndi. [Lesa epuriro ndi ri pomukuma omutenga wokambapira.] Ove u noumune uṋe?

Etjangwa: [Ndi ri pomukuma 2 wokambapira]

Omuano wokuyandja: Okambapira nga make kahurura kutja etjangwa ndi mari ku vatere vi.

RONGERISA OMUANO WOYE WOKUYANDJA OUMBO

Ungurisa ovihorera mbi okurongerisa omuano woye wokuyandja oumbo.