Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ovihorera vyokuzuvarisa

Ovihorera vyokuzuvarisa

●○○ OTJIKANDO OTJITENGA

Epuriro: Hapo Ombeibela embo ndi matu yenene okuungurisa ndino?

Etjangwa: 2Tim 3:16

Otjikando tjarwe: Hapo Ombeibela i hitasana nounongo wovimemwa?

○●○ OKUKAVARURA RUKWAO

Epuriro: Hapo Ombeibela i hitasana nounongo wovimemwa?

Etjangwa: Job 26:7

Otjikando tjarwe: Hapo matu yenene okuungurisa ounongo wOmbeibela?

○○● OKUKAVARURA RUKWAO 2

Epuriro: Hapo matu yenene okuungurisa ounongo wOmbeibela?

Etjangwa: Omiano 14:30

Otjikando tjarwe: Hapo Ombeibela ya hunganeka oruyaveze mondja?