Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ovihorera vyokuzuvarisa

Ovihorera vyokuzuvarisa

●○○ OTJIKANDO OTJITENGA

Epuriro: Ondando yokuhupa o yaye?

Etjangwa: Gen 1:27, 28

Otjikando tjarwe: Ongwaye tji tu nongamburiro yokutja Mukuru ma yenenisa ondando ye?

○●○ OKUKAVARURA RUKWAO

Epuriro: Ongwaye tji tu nongamburiro yokutja Mukuru ma yenenisa ondando ye?

Etjangwa: Jos 21:45

Otjikando tjarwe: Mukuru we tu kwizikira ye koruyaveze?

○○● OKUKAVARURA RUKWAO 2

Epuriro: Mukuru we tu kwizikira ye koruyaveze?

Etjangwa: Omavan 21:4

Otjikando tjarwe: Matu munu vi ozondaya Mukuru nḓa kwizika?