Ongwaye Ovaisrael tji va hakahana okuzemba omuano Jehova me ve yama?

106:7, 13, 14

  • Owo va isako ombango yawo ku Jehova nave utu okuripurira ku wo oveni.

Ove mo yenene vi okukara nomutima mbu nondangi?

106:1-5

  • Ripurira komapu omengi ngu mo sokukarera nondangi.

  • Ripurira oukoto komaundjiro woruyaveze.

  • Tji mo kumbu itja ndangi ku Jehova kozondaya nḓe ku sera.