Twende kovidio oini

OZOVIDIO OZOPERENDWA

Me yenene vi okuisa okuyamba?

Me yenene vi okuisa okuyamba?

Omahungi ohunga na varwe ye yenena okurira ovizeze hakahana. Ove mo yenene vi okukara kokure nomahungi otja ingo?