Twende kovidio oini

Ovakweṋu ve tja vi?

Okutwirika oviungura

Okutwirika oviungura

Omitanda mavi hungire ohunga nouzeu wokutwirika oviungura, nouwa mbu ve muna indu tji va mana oviungura moruveze.