Twende kovidio oini

Omuano wokuhupa

Orukupo neṱunḓu

Ombeibela i tja vi ohunga nokuhupa pamwe ngunda amu hi ya kupasana?

Omirari vya Mukuru avihe vi tu raera omuano wokukara neṱunḓu rondoṋeno nu omirari vye aruhe vi eta ouwa ku imba mbe vi kongorera.

Omikambo

Ombeibela i tja vi ohunga nokuritona okatetu?

Hapo ove wa suvera outetu? Hapo omirari viṋe tjiva vyOmbeibela ove mbi mo sokuripurira ko?