Twende kovidio oini

Okumuna omauzeu

Okutjinda omauzeu

Okuhupa nomutjise mbu ha veruka—Hapo Ombeibela mai yenene okuvatera?

Ii! Rihonga omapu yetatu ngu maye kuvatere okutjinda ouvere poo omutjise mbu ha veruka.