Twende kovidio oini

Hapo Jesus we tu yama vi?

Hapo Jesus we tu yama vi?

Eziriro okuza mOmbeibela

 Jesus wa yama ovandu ovaṱakame indu tja yandja omuinyo we otjotjisuta tjonguturiro. (Mateus 20:28) Ku nao, Ombeibela opu i zokuisana Jesus kutja “Omukuture wouye.” (1 Johanes 4:14) Oyo wina i tja: “Ondjamo i za mu Jesus porwe, nu kape na ena rarwe nda yandjewa kovandu kombanda yehi arihe Ndjambi me vanga kutja a rire mu twa kuturwa.”—Oviungura 4:12.

 Jesus wa ‘ṱira ovandu avehe,’ imba mbe nongamburiro mu ye. (Ovaheberi 2:9; Johanes 3:16) Okuzambo, “Ndjambi we Mu pendura movakoke,” nu Jesus wa yaruka keyuru otjotjiutwa tjombepo. (Oviungura 3:15) Ingo, Jesus u yenena “okuyama imba mbe ya ku Ndjambi mena re, Eye tjinga e nomuinyo nga aruhe okuveyarikaṋena ku Ndjambi.”—Ovaheberi 7:25.

Omena raye tji tu hepa Jesus okutuyarikaṋena po?

 Eṱe atuhe twa tura ondjo. (Ovaroma 3:23) Ouvi wa tjita kutja tu humburuke kokure na Mukuru, nu u yeta onḓiro. (Ovaroma 6:23) Posi ya, Jesus ‘omuhungirire po’ waimba mbe nongamburiro motjisuta tje tjonguturiro. (1 Johanes 2:1) Eye u riyarikaṋena wo mokuningira Mukuru okuzuvira ozongumbiro zawo, nokuveisira omauvi wawo okupitira motjisuta tjonguturiro tja Jesus. (Mateus 1:21; Ovaroma 8:34) Mukuru u puratena omaningiriro wa Jesus ngo, mena rokutja ye ri otja kombango ye. Mukuru wa hinda Jesus kombanda yehi kokutja “ouye u yamwe i Ye.”—Johanes 3:17.

Hapo okukara nongamburiro mu Jesus ootjiṋa atjiyerike tji matu hepa kutja tu yamwe?

 Kako. Eṱe matu hepa okutjita ovingi pendje nokukara nongamburiro mu Jesus uriri. (Oviungura 16:30, 31) Ombeibela i tja: “Notja orutu nokuhinomasuvaneno tjinga arwa koka, ongamburiro nokuhinoviungura wina otjinga aya koka.” (Jakobus 2:26) Kutja tu yamwe, eṱe matu sokutjita oviṋa mbi:

  •   Okurihonga ohunga na Jesus na Ihe, Jehova.—Johanes 17:3.

  •   Okukurisa ongamburiro yetu mu wo.—Johanes 12:44; 14:1.

  •   Okuraisa ongamburiro yetu mokuṱakamisa omarakiza wawo. (Lukas 6:46; 1 Johanes 2:17) Jesus wa honga kutja kaauhe ngu me mu isana kutja: “Muhona” ngu ma yamwa, posi ya owomba aveyerike mbu mave “yenenisa ombango ya [Ihe] ngu ri meyuru.”—Mateus 7:21.

  •   Kayende komurungu okuraisa ongamburiro yoye nandarire kutja mo munu omauzeu. Jesus wa raisa oukahu indu tja tja: “Ingwi ngu ma panḓere po nga komaandero, ma yamwa.”—Mateus 24:13.