Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Աւելի լաւ կարդանք եւ սորվեցնենք (վիտէօներ)

Հանրապէս կարդալու եւ սորվեցնելու ձիրքեր զարգացուր։

Հետաքրքրական բացում պատրաստել

Ինչպէ՞ս կրնաս քեզի մտիկ ընողներուն մէջ քեզ լսելու փափաք արթնցնել։

Բնական եւ անկեղծ ոճով խօսիլ

Ի՞նչ կրնաս ընել որ խօսած ատենդ քեզի մտիկ ընողները հանգիստ զգան։

Հարցումներ գործածել

Ինչպէ՞ս կրնաս հարցումներ գործածել, քեզի մտիկ ընողներուն հետ տրամաբանելու, զանոնք հետաքրքրուած պահելու եւ կարեւոր կէտերը շեշտելու համար։

Համար կարդալէ առաջ՝ գետին պատրաստել

Ինչպէ՞ս կրնաս գետին պատրաստել, համար կարդալէ առաջ, որ քեզի մտիկ ընողները շատ լաւ օգտուին ատկէ։