Դաւիթ Աստուծոյ վստահեցաւ։ Խիստ դժուարութիւններ դիմագրաւելով հանդերձ, ան բնաւ չդադրեցաւ ճշմարիտ Աստուծոյ ծառայելէ։ Տես թէ Եհովան ինչպէ՛ս օրհնեց զինք իր հաւատարմութեան համար եւ թէ ինչպէ՛ս կրնանք մենք եւս օրհնուիլ, եթէ Դաւիթի լաւ օրինակին հետեւինք։