Կարճ ակնարկ մը նետէ Յովնան գրքին վրայ, որ Եհովային մարգարէին փորձառութիւններուն մասին է։