Կարճ ակնարկ մը նետէ Յովհաննէս գրքին վրայ, որ կ’ընդգծէ Աստուծոյ սէրը։