Կարճ ակնարկ մը նետէ Միքիա գրքին վրայ, որ կը քօղազերծէ անարդարութիւնը եւ կը խոստանայ որ ճշմարիտ պաշտամունքը պիտի վերահաստատուի։