Հռոմայեցիներուն ուղղուած նամակին վրայ ընդհանուր ակնարկ։ Այս նամակին մէջ կը կարդանք Եհովային անաչառութեան մասին եւ Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ հաւատք ունենալու կարեւորութեան մասին։