Կարճ ակնարկ մը նետէ Զաքարիա գրքին վրայ, որ կը պարփակէ մանրամասնութիւններ Մեսիային գալուն, մատնուելուն եւ մահուան մասին։