Տեղեկութիւններ առ Առակաց գիրքին մասին, որ կ’օգնէ որ Աստուծո՛յ իմաստութեան վստահինք եւ ոչ թէ մեր իմաստութեան։