Կարճ ակնարկ մը նետէ Ամբակում գրքին վրայ, որ նեղութեան ժամանակ կրնայ մեզ զօրացնել։