Ի՞նչ խօսքեր։ Որո՞ւն սիրտը։ Տես թէ ինչպէ՛ս այս հարցումներուն պատասխանները հօր մը կ’օգնեն, մինչ ան կը պայքարի իր ընտանիքը փրկելու։