Անցնիլ բովանդակութեան

Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը ուսումնասիրել

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ