Անցնիլ բովանդակութեան

Թագաւորութեան սրահին մէջ ի՞նչ կ’ըլլայ

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ