Կրնաս բեռնել թատերախաղերու ձայնագրութիւններ՝ Աստուածաշունչի պատմութիւններէն քաղուած դասերու շուրջ, եւ սորվիլ Աստուածաշունչի կարեւոր անձնաւորութիւններուն եւ դէպքերուն մասին։