Բեռնել.

(Եզեկիէլ 3։17-19)

 1. Շուտով վերջ պիտ’ գտնէ

  Հօր տարին՝ ընդունելի. . .

  Ուրեմն, տարածենք

  Լուրը իր ուրախալի։

  (ԿՐԿՆԵՐԳ)

  Անոնք կ’ապրի՛ն, եթէ լսեն։

  Իսկ մենք կ’ապրինք, երբ պատմենք։

  Անոնք կ’ապրի՛ն, եթէ լսեն։

  Եկէ՛ք երթանք եւ քարոզենք։

  Քարոզենք։

 2. Տունէ տուն, դռնէ դուռ

  Խօսքը սուրբ կը քարոզուի։

  Բոլորին կ’ըսուի գալ

  եւ մեր Հօր հետ հաշտուիլ։

  (ԿՐԿՆԵՐԳ)

  Անոնք կ’ապրի՛ն, եթէ լսեն։

  Իսկ մենք կ’ապրինք, երբ պատմենք։

  Անոնք կ’ապրի՛ն, եթէ լսեն։

  Եկէ՛ք երթանք եւ քարոզենք։

  Քարոզենք։

  (ՄԻՋԵՐԳ)

  Մեր Լուրը հրատա՛պ է։

  Թող ջանք թափենք, կեանքեր փրկենք. . .

  Խօսինք միշտ, վկայենք միշտ։

  Խօսքը Տէրոջ ձրի պատմենք։

  (ԿՐԿՆԵՐԳ)

  Անոնք կ’ապրի՛ն, եթէ լսեն։

  Իսկ մենք կ’ապրինք, երբ պատմենք։

  Անոնք կ’ապրի՛ն, եթէ լսեն։

  Եկէ՛ք երթանք եւ քարոզենք։

  Քարոզենք։