Բեռնել.

(Սաղմոս 83։18)

 1. Աստուա՛ծ արարչութեան,

  Կը զգանք քու զօրութիւնդ։

  Յաւերժական անունդ

  Եհովա է, գիտենք։

  Պատիւը տուած ես,

  Որ մեծարենք անունդ։

  Համբաւդ, մեծութիւնդ

  Ամէն տեղ հռչակենք։

  (ԿՐԿՆԵՐԳ)

  Եհովա, Եհովա,

  Ուրիշ Աստուած չկայ։

  Դուն միակն ես երկնքի մէջ,

  Նաեւ երկրի վրայ։

  Դուն Ամենակալ Աստուածն ես.

  Մարդիկ պիտի գիտնան։

  Եհովա, Եհովա,

  Քեզի նման Աստուած չկայ։

 2. Ով Տէր, պատճառ կ’ըլլաս,

  Որ կատարենք քու կամքդ։

  Իմաստալից անունդ

  Եհովա է, գիտենք։

  Անունդ կրեցինք,

  Եղանք քու վկաներդ,

  Դարձանք քու ժողովուրդդ։

  Շնորհակալ ենք մենք։

  (ԿՐԿՆԵՐԳ)

  Եհովա, Եհովա,

  Ուրիշ Աստուած չկայ։

  Դուն միակն ես երկնքի մէջ,

  Նաեւ երկրի վրայ։

  Դուն Ամենակալ Աստուածն ես.

  Մարդիկ պիտի գիտնան։

  Եհովա, Եհովա,

  Քեզի նման Աստուած չկայ։