Այս գրքոյկը քեզի պիտի օգնէ որ ուղղակի Աստուծոյ Խօսքէն՝ Աստուածաշունչէն հաճոյքով սորվիս։ Իւրաքանչիւր պարբերութեան վերջաւորութեան, համարները ցոյց կու տան, թէ Աստուածաշունչիդ մէջ ո՛ւր կրնաս կարդալ սեւատիպ հարցումներուն պատասխանները։

Մինչ Աստուածաշունչի համարները կը կարդաս, նկատի առ թէ անոնք ինչպէ՛ս այդ հարցումներուն կը պատասխանեն։ Եհովայի վկաներէն ոեւէ մէկը ուրախ պիտի ըլլայ քեզի օգնելու, որ Սուրբ Գրութիւններու նշանակութեան մասին տրամաբանես։ — Կարդա՛ Ղուկաս 24։32, 45։

Ծանօթութիւն. այս գրքոյկին մէջ նշուած բոլոր հրատարակութիւնները, Եհովայի վկաներուն կողմէ լոյս տեսած են։