Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուծոյ մտիկ ըրէ եւ յաւիտեան պիտի ապրիս

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ