Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 85։1-13

Գլխաւոր երաժշտին՝ Կորխի որդիներուն Սաղմոսը 85  Ո՛վ Տէր, դուն հաւնեցար քու երկրիդ,Յակոբը գերութենէ դուն դարձուցիր։   Քու ժողովուրդիդ անօրէնութիւնը ներեցիր,Անոնց բոլոր մեղքերը ծածկեցիր։ (Սէլա։)   Հեռացուցիր քու բոլոր սրտմտութիւնդ,Ետ դարձար քու սաստիկ բարկութենէդ։   Մեզ դարձուր*, ո՛վ մեր փրկութեան ԱստուածըԵւ քու բարկութիւնդ՝ որ մեր վրայ է՝ դադրեցո՛ւր։   Միթէ յաւիտեան պիտի բարկանա՞ս մեզի.Քու բարկութիւնդ ազգէ մինչեւ ազգ պիտի երկնցնե՞ս։   Միթէ ետ պիտի չդառնա՞ս ու մեզ կենդանացնես,Որպէս զի քու ժողովուրդդ քեզմով ուրախ ըլլայ։   Ցուցո՛ւր մեզի, ո՛վ Տէր, քու ողորմութիւնդԵւ քու փրկութիւնդ մեզի տուր։   Պիտի լսեմ ինչ որ կը խօսի Տէր Աստուած.Վասն զի խաղաղութեամբ պիտի խօսի իր ժողովուրդին ու իր սուրբերուն,Որ սրտով իրեն կը դառնան։   Արդարեւ իր փրկութիւնը մօտ է իրմէ վախցողներուն,Որպէս զի մեր երկրին մէջ փառքը բնակի։ 10  Ողորմութիւնը ու ճշմարտութիւնը իրարու պատահեցան,Արդարութիւնը ու խաղաղութիւնը իրար համբուրեցին։ 11  Ճշմարտութիւնը երկրէն պիտի բուսնիՈւ արդարութիւնը երկնքէն վար պիտի նայի։ 12  Տէրը բարութիւն պիտի տայՈւ մեր երկիրը՝ իր պտուղը։ 13  Արդարութիւնը անոր առջեւէն պիտի երթայՈւ գնացքները ճամբու* պիտի դնէ։

Ստորանիշներ

85։4 Կամ, Մեզի դարձիր
85։13 Կամ, մեզ իր քայլերուն ճամբուն մէջ