Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 69։1-36

Գլխաւոր երաժշտին՝ Դաւիթին Սաղմոսը 69  Ապրեցո՛ւր զիս, ո՛վ ԱստուածՎասն զի ջուրերը իմ անձիս հասան։   Խորունկ ցեխի մէջ կ’ընկղմիմ,Ուր կայնելու տեղ չկայ։Ջուրերուն խորունկ տեղերը մտայՈւ յորձանքները զիս ընկղմեցին։   Յոգնեցայ ես կանչելէն, կոկորդս ցամքեցաւ,Աչքերս նուաղեցան իմ Աստուծոյս սպասելէն։   Առանց պատճառի զիս ատողները գլխուս մազերէն շատ են.Զիս փուճ տեղ կորսնցնող թշնամիներս զօրացան։Այն բանը որ չէի յափշտակած, ստիպեցին որ վճարեմ։   Ո՛վ Աստուած, իմ յիմարութիւնս դո՛ւն գիտեսՈւ յանցանքներս քեզմէ ծածկուած չեն։   Քեզի համբերողները իմ պատճառովս թող ամչնան,Ո՛վ Տէր, զօրաց Տէր,Քեզ փնտռողները իմ պատճառովս թող ամօթով չըլլան,Ո՛վ Իսրայէլի Աստուածը։   Վասն զի քեզի համար նախատինքի համբերեցի,Ամօթը ծածկեց իմ երեսս։   Եղբայրներուս՝ օտարՈւ մօրս որդիներուն անծանօթ եղայ։   Վասն զի քու տանդ նախանձը զիս կերաւՈւ քեզ նախատողներուն նախատինքները իմ վրաս ինկան։ 10  Իմ անձս խոնարհեցուցի ծոմ պահելով,Ասիկա ինծի նախատինք սեպուեցաւ։ 11  Իբր հանդերձ քուրձ հագայՈւ անոնց ծաղրանքի առարկայ եղայ։ 12  Դուռը նստողները իմ վրայովս կը խօսինՈւ արբեցողները երգեր շինեցին իմ վրաս։ 13  Բայց ես իմ աղօթքս կ’ընեմ քեզի,Ո՛վ Տէր, ընդունելի ժամանակին։Ո՛վ Աստուած, քու մեծ ողորմութիւնովդ,Քու փրկութեանդ ճշմարտութիւնովը ինծի պատասխան տուր։ 14  Հանէ՛ զիս ցեխէն, որ չընկղմիմԵւ զիս ատողներէն ու խորունկ ջուրերէն ազատուիմ։ 15  Ջուրերուն յորձանքը թող զիս չընկղմէՈւ անդունդը թող զիս չկլլէՈւ ջրհորը* իր բերանը վրաս թող չգոցէ։ 16  Պատասխա՛ն տուր ինծի, ո՛վ Տէր,Վասն զի քու ողորմութիւնդ քաղցր է։Քու առատ գթութեանդ համեմատ նայէ՛ ինծի 17  Ու երեսդ մի՛ ծածկեր քու ծառայէդ,Վասն զի ես նեղութեան մէջ եմ։Շուտով պատասխա՛ն տուր ինծի։ 18  Իմ անձիս մօտեցի՛ր ու զանիկա փրկէ՛Իմ թշնամիներէս զիս ազատէ։ 19  Դուն գիտես իմ նախատինքսԵւ իմ ամօթս ու իմ խայտառակութիւնս։Քու առջեւդ են բոլոր զիս նեղողները։ 20  Նախատինքը սիրտս կոտրեց ու հիւանդացայ.Գթացող մը փնտռեցի, բայց չկարՈւ մխիթարութիւն տուողներ՝ բայց չգտայ։ 21  Հապա կերակուրի տեղ թոյն տուին ինծիՈւ ծարաւցած ատենս՝ քացախ խմցուցին ինծի։ 22  Անոնց սեղանը թող իրենց առջեւ՝ որոգայթ,Անոնց խնճոյքները իրենց վարմ ըլլան։ 23  Անոնց աչքերը թող մթննան, որպէս զի չտեսնենՈւ անոնց մէջքերը դողացո՛ւր։ 24  Քու սրտմտութիւնդ անոնց վրայ թափէ՛Ու սաստիկ բարկութիւնդ անոնց վրայ թող հասնի։ 25  Անոնց բնակարանը աւերակ ըլլայՈւ անոնց վրաններուն մէջ բնակող չգտնուի։ 26  Վասն զի զայն որ դուն զարկիր, անոնք կը հալածենԵւ քու վիրաւորածիդ ցաւին վրայով կը խօսին։ 27  Անոնց անօրէնութեան վրայ անօրէնութիւն դիր,Որպէս զի արդարութեանդ չհասնին։ 28  Կենաց գրքէն թո՛ղ ջնջուինՈւ արդարներուն հետ թող չգրուին։ 29  Բայց ես աղքատ ու վշտացած եմ.Ո՛վ Աստուած, քու փրկութիւնդ թո՛ղ զիս պաշտպանէ։ 30  Աստուծոյ անունը պիտի գովեմ երգովՈւ պիտի բարձրացնեմ զանիկա գոհութիւնով։ 31  Ասիկա եղջերաւոր ու կճղակաւոր եզէն ու զուարակէնԱւելի՛ ընդունելի պիտի ըլլայ Տէրոջը։ 32  Հեզերը պիտի տեսնեն եւ ուրախանան.Ո՛վ Աստուած փնտռողներ, ձեր սիրտն ալ պիտի ապրի, 33  Վասն զի Տէրը տնանկներուն կը լսէՈւ իր կապուածները չ’անարգեր 34  Թող գովեն զանիկա երկինք ու երկիր,Ծովն ու բոլոր անոր մէջ շարժողները։ 35  Վասն զի Աստուած Սիօնը պիտի փրկէՈւ Յուդայի քաղաքները պիտի շինէԵւ հոն պիտի բնակին ու ժառանգեն զանիկա։ 36  Իր ծառաներուն սերունդը պիտի ժառանգէ զանիկաՈւ իր անունը սիրողները անոր մէջ պիտի բնակին։

Ստորանիշներ

69։15 Կամ, գուբը