Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 47։1-9

Կորխի որդիներուն Սաղմոսը 47  Ծափ զարկէ՛ք, ժողովուրդնե՛ր,Ցնծութեան ձայնով Աստուծոյ աղաղակեցէ՛ք։   Վասն զի Տէրը Բարձրեալ եւ Ահարկու է.Բոլոր երկրի վրայ Մեծ Թագաւոր է։   Ժողովուրդները մեզի կը հնազանդեցնէՈւ ազգերը մեր ոտքերուն տակ կը դնէ։   Ընտրեց մեզի մեր ժառանգութիւնը,Յակոբին փառաւորութիւնը՝ որ ինք սիրեց։ (Սէլա։)   Աստուած ցնծութիւնով վեր ելաւ,Տէրը՝ փողի ձայնով։   Սաղմոս երգեցէ՛ք Աստուծոյ, սաղմոս երգեցէ՛ք.Սաղմոս երգեցէք մեր Թագաւորին. սաղմոս երգեցէ՛ք.   Վասն զի Աստուած թագաւոր է բոլոր երկրի վրայ։Երգ երգեցէ՛ք անոր։   Աստուած ազգերուն վրայ կը թագաւորէ,Աստուած կը նստի իր սուրբ աթոռին վրայ։   Ժողովուրդին իշխանները հաւաքուեցանԱբրահամին Աստուծոյն ժողովուրդին հետՎասն զի երկրին ասպարները Աստուծոյն են.Ինք խիստ բարձրացած է։

Ստորանիշներ