Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 42։1-11

Կորխի որդիներուն երգը 42  Ինչպէս եղջերուն ջուրի վտակներու կը փափաքի,Այնպէս ալ իմ անձս քեզի կը փափաքի, ո՛վ Աստուած։   Հոգիս ծարաւի է Աստուծոյ, կենդանի Աստուծոյն,Ե՞րբ պիտի գամ ու երեւնամ Աստուծոյ առջեւ։   Ցորեկ ու գիշեր արցունքներս ինծի հաց եղան,Որովհետեւ ամէն օր ինծի կ’ըսեն. «Ո՞ւր է քու Աստուածդ»։   Այս բաները միտքս կը բերեմՈւ հոգիս կը թափեմ իմ ներսիդիս,Փափաքելով որ բազմութեան հետ երթամ,Անոնց հետ հանդէսով Աստուծոյ տունը մտնեմ՝Ուրախութեան ու օրհնութեան ձայնով,Տօնախմբող բազմութեան հետ։   Ինչո՞ւ կը ցածնաս, ո՛վ իմ հոգիսԵւ ինչո՞ւ իմ ներսիդիս անհանգիստ ես։Աստուծո՛յ յուսա, վասն զի անգամ մըն ալ զանիկա պիտի գովեմ,Իր երեսին փրկութեանը համար։   Ո՛վ իմ Աստուածս, հոգիս իմ ներսիդիս կը ցածնայ.Անոր համար քեզ կը յիշեմ Յորդանանի երկրէնՈւ Հերմոններէն ու Փոքր* լեռնէն։   Անդունդը անդունդին կը կանչէ քու յորձանքներուդ ձայնովը.Քու ամէն կոհակներդ ու ալիքներդ իմ վրայէս անցան։   Ցորեկը Տէրը՝ պիտի պատուիրէ իր ողորմութեանըՈւ գիշերը իր երգը ինծի հետ պիտի ըլլայՈւ աղօթք մը՝ իմ կեանքիս Աստուծոյն։   Պիտի ըսեմ Աստուծոյ, իմ Վէմիս.«Ինչո՞ւ զիս մոռցեր ես,Ինչո՞ւ տրտում պտըտիմԹշնամիին հարստահարութենէն»։ 10  Ոսկորներս կոտրտելու չափ՝ թշնամիներս զիս կը նախատեն՝Ամէն օր ինծի ըսելով. «Ո՞ւր է քու Աստուածդ»։ 11  Ինչո՞ւ կը ցածնաս, ո՛վ իմ հոգիսԵւ ինչո՞ւ իմ ներսիդիս անհանգիստ ես։Աստուծո՛յ յուսա, վասն զի անգամ մըն ալ զանիկա պիտի գովեմ։Ան է իմ երեսիս փրկութիւնը ու իմ Աստուածս։

Ստորանիշներ

42։6 Եբր., Միսար