Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 28։1-9

Սաղմոս Դաւիթի 28  Ո՛վ Տէր, քեզի կը կանչեմ։Ո՛վ իմ Վէմս, մի՛ լռեր,Չըլլայ որ լռելուդ համար,Գերեզմանը* իջնողներուն նմանիմ։   Լսէ՛ իմ խնդրուածքիս ձայնըԵրբ քեզի աղաչեմ,Երբ իմ ձեռքերս վերցնեմԴէպի քու սուրբ դաբիրդ։   Զիս մի՛ կորսնցներ ամբարիշտներուն հետՈւ անօրէնութիւն գործողներուն հետ,Որոնք իրենց ընկերներուն հետ խաղաղութեամբ կը խօսին,Բայց սրտերնուն մէջ չարութիւն կայ։   Հատուցանէ անոնց իրենց գործերուն համեմատՈւ իրենց ըրած չարութեանը համեմատ.Իրենց ձեռքերուն գործերուն համաձայնՀատուցում ըրէ անոնց։   Որովհետեւ անոնք Տէրոջը ըրածներըՈւ անոր ձեռքերուն գործերը նկատի չեն առներ,Պիտի կործանէ զանոնք ու ա՛լ պիտի չշինէ։   Օրհնեալ ըլլայ Տէրը,Որ լսեց իմ աղօթքիս ձայնը։   Տէրը զօրութիւնս ու ասպարս է.Իմ սիրտս անոր յուսաց ու ես օգնութիւն գտայ։Ուստի սիրտս ուրախացաւԵւ ես իմ երգովս զանիկա պիտի գովեմ։   Տէրը անոնց ոյժն էՈւ իր օծեալին փրկութեանը պարիսպն է։   Փրկէ՛ քու ժողովուրդդՈւ օրհնէ՛ քու ժառանգութիւնդ,Նաեւ հովուէ զանոնք ու յաւիտեան բարձրացուր։

Ստորանիշներ

28։1 Եբր., Գուբը