Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 26։1-12

Սաղմոս Դաւիթի 26  Ո՛վ Տէր, զիս դատէ,Վասն զի իմ անարատութիւնովս քալեցի։Տէրոջը յուսացի, պիտի չսասանիմ։   Ո՛վ Տէր, զիս փորձէ ու քննէ,Փորձէ իմ երիկամունքներս ու սիրտս։   Վասն զի քու ողորմութիւնդ իմ աչքերուս առջեւ էՈւ քու ճշմարտութեանդ մէջ քալեցի։   Խարդախ մարդոց հետ չնստեցայՈւ կեղծաւորներու պիտի չընկերանամ։   Չարերուն ժողովը ատեցիՈւ ամբարիշտներուն հետ պիտի չնստիմ։   Անմեղութիւնով ձեռքերս պիտի լուամԵւ քու սեղանիդ չորս կողմը պիտի պտըտիմ, ո՛վ Տէր,   Որպէս զի շնորհակալութեան ձայնը լսել տամՈւ քու բոլոր սքանչելիքներդ պատմեմ։   Ո՛վ Տէր, սիրեցի քու տանդ բնակութիւնըԵւ քու փառքիդ կեցած տեղը։   Մի՛ կորսնցներ իմ անձս մեղաւորներուն հետՈւ իմ կեանքս՝ արիւնահեղ մարդոց հետ, 10  Որոնց ձեռքերուն մէջ անօրէնութիւն կայՈւ անոնց աջ ձեռքը կաշառքով լեցուն է։ 11  Բայց ես իմ անարատութիւնովս պիտի քալեմ.Զիս փրկէ՛ ու ինծի ողորմէ՛։ 12  Իմ ոտքս ուղղութեան մէջ կը կենայ։Ժողովներուն մէջ Տէրը պիտի օրհնեմ։

Ստորանիշներ