Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 13։1-6

Գլխաւոր երաժշտին՝ Դաւիթին Սաղմոսը 13  Ո՛վ Տէր, մինչեւ ե՞րբ բոլորովին զիս պիտի մոռնաս,Մինչեւ ե՞րբ քու երեսդ ինձմէ պիտի ծածկես։   Մինչեւ ե՞րբ մտքիս մէջ հոգեր պիտի ունենամ,Ամէն օր սրտիս մէջ տրտմութիւն ունենալով.Մինչեւ ե՞րբ թշնամիս իմ վրաս պիտի բարձրանայ։   Նայէ՛, ո՛վ իմ Տէր Աստուածս ու պատասխան տուր ինծի.Լուսաւորէ՛ իմ աչքերս,Որպէս զի մահուան քունը չքնանամ։   Չըլլայ որ թշնամիս ըսէ թէ՝ «Յաղթեցի անոր»,Կամ թէ ինծի դէմ կեցողները խնդան իմ սասանելու ատենս։   Ես քու ողորմութեանդ յուսացի,Իմ սիրտս քու փրկութիւնովդ պիտի ցնծայ։   Պիտի երգեմ Տէրոջը,Վասն զի ինծի բարերարութիւն ըրաւ։

Ստորանիշներ