Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 109։1-31

Գլխաւոր երաժշտին՝ Դաւիթին Սաղմոսը 109  Ո՛վ իմ օրհնութեանս Աստուածը, լուռ մի՛ կենար.   Վասն զի ամբարշտինՈւ նենգաւորին բերանը բացուեցաւ իմ վրաս,Ինծի դէմ սուտ լեզուով խօսեցան։   Ատելութեան խօսքերով զիս պատեցինԵւ ինծի հետ անիրաւ տեղը կռուեցան։   Իմ սիրոյս փոխարէն հակառակութիւն ըրին ինծի,Բայց ես աղօթք կ’ընէի։   Նաեւ իմ բարիքիս տեղ չարիք հատուցանեցինՈւ իմ սիրոյս տեղ՝ ատելութիւն։   Անոր վրայ ամբարիշտ մը վերակացու դիրԵւ Սատանան* թող կայնի անոր աջ կողմը.   Երբ դատուի՝ յանցաւոր թող ելլէՈւ անոր աղօթքը մեղք թող սեպուի։   Անոր օրերը թող պակսինԵւ անոր պաշտօնը ուրիշը թող առնէ։   Անոր որդիները որբ թող ըլլանՈւ անոր կինը՝ որբեւայրի։ 10  Անոր որդիները թափառական թող ըլլան ու մուրանԵւ իրենց աւերակներէն ելլելով հաց փնտռեն։ 11  Փոխ տուողը թող առնէ անոր բոլոր ունեցածըՈւ օտարները յափշտակեն անոր վաստկածը։ 12  Բնաւ մէկը գթութիւն թող չընէ անորՈւ մէ՛կը թող չողորմի անոր որբերուն։ 13  Անոր զաւակները կորուստի թող մատնուին,Անոնց անունը գալու ազգին մէջէն թող ջնջուի։ 14  Անոր հայրերուն անօրէնութիւնը Տէրոջը առջեւ թող յիշուիԵւ անոր մօրը մեղքը՝ չջնջուի։ 15  Անոնք ամէն ժամանակ Տէրոջը առջեւ թող ըլլան,Որպէս զի անոնց յիշատակը երկրէն վերցուի։ 16  Վասն զի անիկա ողորմութիւն ընելը չյիշեց,Հապա խեղճը ու աղքատը հալածեց,Որպէս զի սիրտը կոտրածը սպաննէ։ 17  Նաեւ անէծքը սիրեց։ Անէծքը թող անոր վրայ գայ։Օրհնութիւնը չուզեց, ուստի օրհնութիւնը թող անկէ հեռանայ։ 18  Անէծքը իր հանդերձին պէս հագաւ,Ուստի անէծքը ջուրի պէս անոր փորը թող մտնէՈւ ձէթի պէս՝ անոր ոսկորներուն մէջ։ 19  Հագնելու հանդերձի պէսՈւ միշտ մէջքը կապելու գօտիի պէս թող ըլլայ անոր։ 20  Ինծի հակառակ կեցողներունՈւ իմ անձիս համար չար խօսողներուն վարձքը այս թող ըլլայ Տէրոջմէն։ 21  Բայց դո՛ւն, ո՛վ Տէր Եհովա, օգնէ՛ ինծի* քու անուանդ համար.Փրկէ՛ զիս քու բարի ողորմութեամբդ։ 22  Վասն զի ես խեղճ ու աղքատ եմՈւ իմ սիրտս ներսիդիս խոցուած է։ 23  Ես երկնցող ստուերի պէս անցայ,Մարախի պէս թօթուուեցայ։ 24  Ծունկերս ծոմապահութենէն տկարացանՈւ մարմինս իր պարարտութենէն մաշեցաւ։ 25  Ես անոնց նախատինք եղայ,Երբ զիս տեսնեն՝ գլուխնին կը շարժեն։ 26  Օգնէ՛ ինծի, ո՛վ Տէր, իմ Աստուածս.Փրկէ՛ զիս քու ողորմութեանդ համեմատ։ 27  Թող գիտնան թէ ա՛յս է քու ձեռքդԵւ դուն ըրիր ասիկա, ո՛վ Տէր։ 28  Թող անոնք անիծեն, բայց դուն օրհնէ՛,Երբ ինծի դէմ ելլեն, թող ամչնան,Բայց քու ծառադ թող ուրախ ըլլայ։ 29  Իմ թշնամիներս թող նախատինք հագնինՈւ իրենց ամօթը պատմուճանի պէս իրենց վրայ առնեն։ 30  Շատ պիտի գոհանամ Տէրոջմէն իմ բերնովսՈւ շատերուն մէջ պիտի օրհնեմ զանիկա։ 31  Վասն զի ինք աղքատին աջ կողմը կը կենայ,Որպէս զի անոր անձը դատապարտողներէն փրկէ։

Ստորանիշներ

109։6 Կամ, հակառակորդը
109։21 Եբր., ինծի հետ գործէ