Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

ՍԱՂՄՈՍ 102։1-28

Վշտալիին աղօթքը՝ երբ սիրտը կը մարի ու գանգատը Տէրոջը առջեւ կը թափէ 102  Ո՛վ Տէր, լսէ՛ իմ աղօթքսՈւ իմ աղաղակս թող քեզի հասնի։   Քու երեսդ մի՛ ծածկեր ինձմէ իմ նեղութեանս օրը,Խոնարհեցո՛ւր ինծի քու ականջդ,Շուտով պատասխան տուր ինծի այն օրը որ քեզի կը կանչեմ։   Վասն զի իմ օրերս մուխի պէս անհետացանԵւ իմ ոսկորներս խռիւի պէս այրեցան։   Սիրտս զարնուեցաւ ու խոտի պէս չորցաւ,Այնպէս որ իմ հացս ուտել մոռցայ։   Հառաչանքիս ձայնէնՈսկորներս մարմնիս փական։   Անապատին մէջի հաւալուսին նմանեցայ,Աւերակներուն բուին պէս եղայ։   Անքուն մնացի ու նման եղայՏանիքին վրայ մինակ եղող ճնճղուկին։   Ամէն օր իմ թշնամիներս զիս կը նախատեն,Իմ վրաս սաստիկ բարկացողները ինծի դէմ երդում կ’ընեն։   Վասն զի մոխիրը հացի պէս կերայՈւ խմելիքս արցունքով խառնեցի՝ 10  Քու բարկութեանդ ու սրտմտութեանդ համար՝Վասն զի զիս վերցուցիր ու նետեցիր։ 11  Իմ օրերս երկնցած ստուերի պէս եղանՈւ ես խոտի պէս չորցայ։ 12  Բայց դուն, ո՛վ Տէր, յաւիտեան կը կենասԵւ քու յիշատակդ՝ ազգէ մինչեւ ազգ։ 13  Դուն պիտի ելլես ու Սիօնին ողորմիս.Վասն զի ժամանակն է անոր ողորմելու,Քանզի որոշուած ժամանակը հասաւ։ 14  Քու ծառաներդ անոր քարերուն կը հաւնինՈւ անոր հողին կը գթան։ 15  Հեթանոսները պիտի վախնան Տէրոջը անունէնՈւ երկրի բոլոր թագաւորները՝ քու փառքէդ։ 16  Տէրը պիտի շինէ Սիօնը,Իր փառքովը պիտի երեւնայ։ 17  Տնանկներուն աղօթքին մտիկ պիտի ընէՈւ անոնց աղօթքը պիտի չանարգէ։ 18  Այս պիտի գրուի գալու ազգին համար։Դեռ չծնած ժողովուրդը Տէրոջը գոհութիւն պիտի տայ։ 19  Վասն զի իր սրբութեանը բարձրութենէն նայեցաւ։Տէրը երկնքէն երկրի վրայ նայեցաւ, 20  Որպէս զի կապուածին հառաչանքը լսէՈւ մահուան դատապարտուածները արձակէ։ 21  Որպէս զի Սիօնի մէջ Տէրոջը անունը պատմենՈւ անոր գովութիւնը՝ Երուսաղէմի մէջ, 22  Երբ ժողովուրդները ու թագաւորութիւններըՄէկտեղ հաւաքուին՝Տէրոջը ծառայելու համար։ 23  Անիկա զօրութիւնս տկարացուց ճամբուն մէջՈւ իմ օրերս կարճեցուց։ 24  Ես ըսի. «Ո՛վ իմ Աստուածս,Իմ օրերուս կիսուն մէջ զիս մի՛ վերցներ։Քու տարիներդ ազգէ մինչեւ ազգ են։ 25  Սկիզբէն երկրին հիմերը դրիրՈւ երկինքը քու ձեռքերուդ գործն է։ 26  Անոնք պիտի կորսուին, բայց դուն պիտի կենաս։Անոնց ամէնքը լաթի պէս պիտի մաշին,Հանդերձի պէս պիտի փոխես զանոնքՈւ պիտի փոխուին։ 27  Բայց դուն նոյնն եսԵւ քու տարիներդ պիտի չվերջանան։ 28  Քու ծառաներուդ որդիները ապահով պիտի բնակինՈւ անոնց սերունդը հաստատ պիտի մնայ քու առջեւդ»։

Ստորանիշներ